Verkeersstructuur

Functionele beschrijving tracé

PDFE-mailadres

Het ontwerp van de Churchill Avenue, is sinds het eerste schetsontwerp uit 2008, steeds verder uitgewerkt en geoptimaliseerd

 

Churchill Avenue gaat uit van ondertunneling van de Churchill­laan en de Dr. Lelylaan in Leiden, om een geïsoleerde inpassing van de RijnlandRoute als doorgaande weg tussen de A4 en A44 onder het stedelijk gebied mogelijk te maken. Hierbij wordt het Rijn-Schie­kanaal gekruist met een tunnel. De Oude Rijn kan gekruist worden met een tunnel of een brug; dit geeft een variant in de nadere uitwerking. Het tracé wordt ingepast met 2x2 rijstroken, met een ontwerpsnelheid van 70 km/u. Bovenop de route komt een 2x1 wijkontsluitingsweg.

 

Kaart van de regionale ontsluiting - geen flash: klik dan hier

 

ontsl-regionaal-k

 

 

Kaart voor de lokale ontsluiting - geen flash: klik dan hier

 

onts-lokaal-k

 

Op een aantal plaatsen zal uitwisseling plaatsvinden tussen het bovenliggende en onder­liggende wegennet. Bij de aansluitingen met de A4 en A44 zijn gelijkvloerse verkeerskruisingen voorzien, waar een volledige uitwisseling met de RijnlandRoute mogelijk is. Met het Leidse wegennet zijn vier aansluitingen voorzien; een hele aansluiting op de Plesmanlaan / Haagse Schouwweg, en halve aansluiting met de Haagweg (richting A4), een hele aansluiting met de Voorschoterweg, en een halve aansluiting met de Europaweg (richting A4). Door deze aansluitingen wordt het Leidse wegennet direct ontsloten op een ondergrondse RijnlandRoute. Tussen de aansluitingen Haagweg en Voorschoterweg, wordt een weefzone in de Churchilltunnel voorgesteld als inpassing, om daarmee het Leidse stadsringverkeer ook ondergronds af te wikkelen.

 

De belangrijkste uitgangspunten van de inpassing:

 

  • Een stedelijke gebiedsontsluitingsweg met 2x2 rijstroken; op enkele tracédelen 2x3 indien noodzakelijk vanwege capaciteit van de weg. Alleen gelijkvloerse kruisingen bij uitwisseling met A4 en A44.
  • Volledig gescheiden systemen voor doorgaand en lokaal verkeer met diverse uitwisselpunten daartussen. 
  • Ontwerpsnelheid van 70 km/u tussen A4 en A44, 80 km/u tussen A44 en Katwijk.
  • Ondertunneling van het traject Churchilllaan en Doctor Lelylaan.
  • Kruising van het Rijn-Schiekanaal middels een tunnel
  • Kruising van de Oude Rijn middels een tunnel.

 

De inpassing van het concept Churchill Avenue ligt met de bovenstaande beschrijving nog niet vast. Het ontwerp is in de loop der jaren verbeterd, op basis van ideeën die we in dialoog met de provincie, gemeente leiden en met onze omgeving opdoen. Zodoende wordt er maximaal draagvlak bereikt en komen we tot een optimale inpassing.

   
Web Statistics