Nieuwsartikelen

 
   

Favoriet bij de ondernemers

PDFE-mailadres

In dit artikel uit het Leidsch Dagblad van 29 september kunt U lezen dat
ondernemers kiezen voor Churchill Avenue .........

ondernemers-kiezen-Churchil

 

   

Voorschoten over de Rijnlandroute deel 2

PDFE-mailadres

   

Achterstand update website

PDFE-mailadres

Beste belangstellende van de Churchill Avenue,

 

vanwege de grote stroomversnelling waarin het project RijnlandRoute sinds een half jaar in is beland, is er veel gebeurd rondom het burgerinitiatief. De Churchill Avenue is opgenomen in de 2e fase MER van de RijnlandRoute.  De afgelopen periode heeft het team veel werk verzet om een bredere bekendheid van ons voorstel in de regio te krijgen. We hebben ook een complete businesscase overhandigd aan de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland met voorstellen over inpassing, bouwmethodiek, verkeersfasering, kostenramingen en faseringen, om tot een sluitende financiering te komen voor de Churchill Avenue. 

 

Door alle activiteiten hebben wij nog geen mogelijkheid gehad om de website een goede update te geven, zodat alle actuele informatie voor u online is terug te vinden. We hebben daar simpelweg niet de tijd voor gehad. Het team doet al het werk voor de Churchill Avenue namelijk in privétijd. Alle teamleden hebben een normale baan in het dagelijkse leven.

 

In oktober staat nu wel een grote update van de website gepland, waarbij alle nieuwe en bijgestelde informatie over ons initiatief online komt te staan. Binnenkort kunt u dus veel nieuwe informatie over ons initiatief aantreffen op de website.

 

met vriendelijke groeten, namens het Churchill Avenue team.

 

 

   

Nog twee opties voor de Rijnlandroute

PDFE-mailadres

Onder deze titel publiceerde het Leidsch Dagblad op 26 augustus 2010 onderstaand artikel op de website:

"De Rijnlandroute die A4 en A44 met elkaar moet gaan verbinden bij Leiden, ook bekend onder de naam N11-West, wordt in eerste instantie versoberd aangelegd. Daarvoor zijn sinds de statencommissie verkeer van woensdagnacht nog twee varianten over. Eén van het zogeheten 'Zoeken naar Balans'-tracé langs de Stevenshof - waar de weg onverwacht toch halfverdiept kan worden aangelegd - en één van het burgerinitiatief Churchill Avenue door Leiden.

Van beide tracés waren meerdere versoberde versies gemaakt, zodat de weg eerst deels kan worden aangelegd met het wel beschikbare geld. Eentje per tracé wordt nu nader onderzocht. Over de versoberde Churchill Avenue moet ook nog met politiek Leiden worden overlegd. Het tracé kan op steun rekenen, maar mogelijk niet als het in delen wordt aangelegd. Dan moet Churchilllaan of Dr. Lelylaan namelijk eerst jarenlang bovengronds extra verkeer afwikkelen.

Minister Eurlings eigen voorkeur zit officieel ook nog in het onderzoek, maar daar ziet niemand wat in. Die voorkeur bestaat uit het oplossen van bestaande knelpunten met het beschikbare geld, maar zonder al een verbinding te maken tussen A4 en A4."  Bron: Link


De verslaggeving vermeldt helaas niet alles. Tijdens een presentatie voorafgaand aan de vergadering heeft Joost Klimbie namens het Churchill Avenue team laten zien dat het eindbeeld van een Churchill Avenue alternatief aanmerkelijk beter scoort dan het eindbeeld van N11 West alternatief.

   

Voorschoten over de Rijnlandroute en Churchill Avenue

PDFE-mailadres

   

Overschrijding luchtnormen snel te verhelpen

PDFE-mailadres

Hoewel de lucht in Zuid-Holland de afgelopen jaren een stuk schoner is geworden, geldt dit niet voor Leiden. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de luchtverontreiniging in 2008. 
In Leiden veroorzaken de auto's op de Europaweg en het Lammenschansplein de meeste luchtverontreiniging.
In 2008 woonden er 134 Leidenaars langs deze wegen op een plek waar de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht te hoog was. In andere gemeenten wordt de norm niet overschreden. In 2007 was dat in Leiden ook nog niet het geval.

Nog eens 436 Leidenaars werden blootgesteld aan een iets lagere concentratie, rond de Voorschoterweg en de Europaweg. Dat aantal was 11 procent hoger dan in 2007.  
(Bron: Leidsch Dagblad website, 27 juli 2010)

Dit is slecht nieuws voor Leiden. Als de normoverschrijding niet snel wordt verholpen, is de kans groot dat bij protesten tegen bouwprojecten de rechter besluit deze projecten stop te zetten. Leiden loopt dus het risico dat zijn economie stilvalt. Maar de oplossing is voorhanden ! 
De genoemde wegen zijn juist degene waarvan de luchtkwaliteit sterk verbetert als de Churchill Avenue gerealiseerd wordt. Dit geldt eveneens voor de Churchilllaan en de Plesmanlaan, twee wegen die ook niet al te best scoren.

   

Web Statistics