Nieuwsartikelen

TU Delft: Rijnlandroute via CA versterkt economie

PDFE-mailadres
Churchill Avenue gunstig voor economie blijkt uit Economische Effect Rapportage van tracés RijnlandRoute. Volgens het rapport van de TU Delft versterkt de route via de Churchill Avenue de economie langs het tracé: in Leiden, BioScience Park en Voorschoten.

>> Lees hier het rapport in pdf formaat
 

Kamer: gelijke kans Rijnlandroute

PDFE-mailadres
westonline-logoREGIO - De Tweede Kamer wil dat de variant voor de Rijnlandroute die door burgers is ontwikkeld een eerlijke kans krijgt. Pas na een gedegen onderzoek moet er een keuze worden gemaakt tussen een snelweg in een tunnel door Leiden of een weg door Voorschoten.
Een motie van D66 over de Rijnlandroute kreeg donderdagnacht unanieme steun van de Kamerleden. Door de opdracht kan minister Schultz van Haegen het alternatief van de Leidse burgers niet zomaar terzijde schuiven.

In een debat eerder deze week zij ze dit plan niet robuust genoeg te vinden. De keuze voor het tracé van de Rijnlandroute wordt in het najaar gemaakt.

Link naar het originele artikel

www.westonline.nl, vrijdag - 1 juli 2011

   

Churchill Avenue toch variant

PDFE-mailadres
Katwijk kiest toch voor de Churchill Avenue als voorkeursvariant voor de Rijnlandroute. Dat in tegenstelling tot wat het college vorige week liet weten. De raadscommissie Ruimte vindt de Churchill Avenue een beter alternatief dan door Stevenshof (Leiden) en Voorschoten. Met als voorwaarde dat Churchill Avenue niet meer mag kosten dan de andere variant. Andere voorwaarden zijn dat de Rijnlandroute in een keer en met twee ongelijkvloerse kruisingen wordt aangelegd. De provincie heeft het laatste woord. In eerst instantie werd gekozen voor de variant door Stevenshof en Voorschoten. Daarop kwam Provinciale Staten in geweer. Er wordt nu bekeken of Churchill Avenue een bruikbaar en betaalbaar trace is. Na de zomer volgt het finale besluit.
   

Kamer vol lof over Churchill Avenue

PDFE-mailadres

westonline-logoDe Tweede Kamer is vol lof over het alternatief dat Leidse burgers hebben bedacht voor de Rijnlandroute, de snelweg dwars door Voorschoten. Er komt snel een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.

>> link naar het originele artikel

Dat bleek woensdagochtend bij een druk bezochte hoorzitting. De initiatiefnemers van de Churchill Avenue presenteerden hun ontwerp voor een tunnel door Leiden en gedeputeerde De Bondt pleitte voor de Rijnlandroute.

De Kamerleden zeiden nog geen keuze te kunnen maken tussen beide varianten, maar gaven vooral complimenten aan de Leidse burgers. Kritiek was er op de provincie.

Voorstel te mager

De VVD vond het voorstel van twee keer één rijstrook te mager en zonde van het geld. D66 en CDA waren bezorgd over aantasting van het landschap door de Rijnlandroute. De provincie heeft ongeveer twee maanden nodig om de varianten met ekaar te vergelijken.

Westonline - woensdag, 8 juni 2011

   

Waardering voor uitstel besluit RijnlandRoute

PDFE-mailadres

PERSVERKLARING Team Churchill Avenue -

Reactie op uitstel besluit Gedeputeerde Staten over RijnlandRoute

Het Team Churchill Avenue (TCA) heeft grote waardering voor het uitstellen van het besluit over de RijnlandRoute door Gedeputeerde Staten. `Dit uitstel laat zien dat het de nieuwe gedeputeerde ernst is om een eerlijke vergelijking te maken tussen de Churchill Avenue en Zoeken Naar Balans´, aldus Willem van der Pol, teamleider van het Team Churchill Avenue. ´Iedereen zal begrijpen dat wij deze uitgestoken hand aannemen´.

Gedeputeerde De Bondt heeft vandaag in de Tweede Kamer laten weten dat zij de commissie-MER zal vragen om een oordeel te vellen over de tot nu toe gevoerde procedures. Zij hoopt op deze wijze duidelijkheid te creëren over de feiten van de verschillende tracés. Het TCA steunt het streven naar duidelijkheid en zal haar volledige medewerking hieraan verlenen. Van der Pol: ´Wij gaan er vanuit dat we binnenkort met de provincie om tafel gaan zitten om te bepalen op welke wijze wij deze duidelijkheid precies gaan verkrijgen´.

Het Team Churchill Avenue mocht vandaag in de Tweede Kamer een presentatie geven over de Churchill Avenue aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu. Het TCA dankt de leden van de Tweede Kamer voor deze mogelijkheid en de complimenten die zij daar heeft mogen ontvangen over het realisme, de professionaliteit en de constructieve houding van het Burgerinitiatief Churchill Avenue.

Tenslotte wil het Team iedereen bedanken die de afgelopen maanden zijn steun heeft uitgesproken voor de Churchill Avenue. Het draagvlak voor dit tracé blijkt nog groter dan wij van tevoren hadden verwacht en gehoopt. 

   

LD: Laatste oordeel Rijnlandroute

PDFE-mailadres
LEIDEN - De provincie Zuid-Holland schakelt de onafhankelijke commissie-MER in om alle cijfers, aannames en berekeningen van de twee resterende tracés voor de Rijlandroute nog eens goed te controleren. Na de zomer velt de provincie het definitieve oordeel. Dat bleek gisteren tijdens een informatiebijeenkomst voor de Tweede Kamercommissie voor infrastructuur.

>> link naar het originele artikel

Formeel weet de nieuwe gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) hoe ze de nieuwe weg tussen A4 en A44 moet aanleggen. In het coalitieakkoord dat ze moet uitvoeren, is gekozen voor de variant die ’Zoeken naar Balans’ wordt genoemd. Daarin loopt de weg van A4 door de Oostvlietpolder en Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof.


De Bondt wil echter zeker weten dat het enig overgebleven alternatief, een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden, wel echt op een verantwoorde en eerlijke manier is afgevallen. De afgelopen maanden kwamen voor die optie gegevens beschikbaar die, als ze er eerder waren geweest, het besluit wellicht hadden beïnvloed. Bovendien is er nog onenigheid over een aantal gebruikte cijfers, bedragen en rekenmethodes. ,,De discussie daarover wil ik beslechten’’, zegt De Bondt. ,,Daarom willen we de onafhankelijke commissie-MER vragen te toetsen of alles helder, eerlijk en gelijkwaardig is.’’


Het ’Team Churchill Avenue’, dat het alternatief bedacht en uitwerkte, is De Bondt daar zeer dankbaar voor. Het team is ervan overtuigd dat het tunneltracé een volwaardig en betaalbaar alternatief is, dat bovendien goed is voor de leefbaarheid en de economische toekomst van Leiden.

 

   

Churchill Avenue in AD / Haagse Courant

PDFE-mailadres

In dit artikel over o.a. de aanlegkosten komt de BAM, bij monde van directeur Marco van Brecht, aan het woord. Een primeur is de vermelding van de eerste uitkomsten van de Economische Effect Rapportage.

>> Klik hier voor het complete artikel

 

   

Persbericht Provincie - besluit Rijnlandroute uitgesteld

PDFE-mailadres
Gedeputeerde Staten hebben besloten na de zomer een formeel besluit te nemen over de Rijnlandroute, zodat er tijd is om uiterst zorgvuldig de juiste afwegingen te maken. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Het vorige college van GS heeft de voorkeur uitgesproken voor het tracé Zoeken naar Balans. In het Hoofdlijnenakkoord van het huidige college is dit bekrachtigd. Vanuit deze opdracht overleg ik momenteel met alle belanghebbenden om tot zorgvuldige en transparante besluitvorming te komen.”
Veel impact
Zes weken geleden trad De Bondt aan als gedeputeerde Verkeer en Vervoer. “Zowel met de Rijnlandroute als met de RijnGouwelijn zitten we in de fase van besluitvorming. Voor de regio Holland Rijnland is het belangrijk dat er over de weg en met het openbaar vervoer een goede verbinding tussen oost en west komt. Dit is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling in de regio, voor werkgelegenheid, voor de leefbaarheid en voor het bouwen van nieuwe woningen. Op de inwoners van de regio heeft de aanleg van deze infrastructuur veel impact en de kosten voor de projecten lopen in de honderden miljoenen euro’s. Om die reden heeft het college vandaag besloten wat extra tijd te nemen voor een zorgvuldig afgewogen besluit.”
Openheid
Bij de Rijnlandroute moet het college van GS een besluit nemen over de tracékeuze voor Churchill Avenue of Zoeken naar Balans. “Voor beide varianten zijn voor- en tegenstanders dus het college kan het met haar keuze niet iedereen naar de zin maken”, aldus De Bondt. “Wat ik wil is openheid over argumenten en berekeningen zodat de juiste discussie wordt gevoerd.” (7 juni 2011)
   

Web Statistics