RijnlandRoute links

Samenwerking

PDFE-mailadres

Op deze pagina vermelden we ten eerste welke burgerinitiatieven in de Leidse regio op onze steun kunnen rekenen. Vervolgens vermelden we welke partijen Churchill Avenue steunen. 


1) De oplossing van de vroegere student Marco Elstgeest voor het Lammenschansplein kan zonder probleem integraal worden opgenomen in Churchill Avenue. Het is ons daarbij niet alleen te doen om de korte termijn oplossing, maar om deze situatie later snell om te zetten naar een lange termijn oplossing waarbij er een rotonde komt op het Lammenschansplein. Doordat we een deel van de verkeersstroom afbuigen, wordt het nu eindelijk mogelijk om hier een rotonde aan te leggen, die verkeerskundig goed functioneert.  Zie onder voor de website over hoe de doorstroming over de Lammebrug op korte termijn weer op gang te brengen is:

Zie: http://www.lammenschansplein.nl/page_1232796904609.html

 

2) Hoewel het een groepering betreft die tegen de Rijnlandroute is, hebben we redenen om aan te nemen dat onze oplossing een kans maakt om uiteindelijk ook door hen aanvaard te worden. Wij blijven in dialoog met deze Stichting Behoud Rijnland, omdat we willen weten of onze oplossingen hun kritische blik kunnen doorstaan. De site bevat veel waardevolle informatie en speciaal de foto's over het gebied dat aangetast dreigt te worden, zijn een aanrader. Voor de website van de Stichting Behoud Rijnland zie: http://www.behoudrijnland.nl/

 

Deze pagina wordt nog bijgewerkt.

 
Web Statistics