Wie zijn wij

De initiatiefnemers

PDFE-mailadres

Het Churchill Avenue Team bestaat uit een groep betrokken inwoners uit Leiden en Voorschoten die op vrijwillige en onafhankelijke basis aan de Churchill Avenue werken. Zij zijn er allen van overtuigd dat er uit een investering van ruim 800 miljoen euro voor een nieuwe weg meer te halen moet zijn, zonder dat het dagdromen wordt. Om een betere leefomgeving voor iedereen achter te laten.

 

Het kernteam:

 

Drs. Willem van der Pol (teamleider)

Milieukundige, met speciale expertise op het vlak van duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, duurzame energie, innovatie, natuurontwikkeling, ruimtelijke ordening en het openbaar bestuur. Bewoner van de Leidse wijk Stevenshof. Werkzaam als milieukundige bij de gemeente Amstelveen.

 

ing. Joost Klimbie

Hoofdverkeersontwerper van de Churchill Avenue. Civiel ingenieur uit de Leidse Merenwijk, werkzaam als infrastructuurplanner bij een verkeerskundig adviesbureau. Joost is verantwoordelijk voor de bulk aan schetsontwerpen die gemaakt zijn van het tracé. Kennis en vraagbaak in het team voor verkeerskundige en civieltechnische vraagstukken.

 

Joost Kolkman

Studio-fotograaf en webdesigner  uit Voorschoten. Is de webmaster voor de Churchill Avenue website. Ondersteunt het team over de inpassingsvraagstukken van het tracé. 

 

Ir. Gerard Kwakkenbos

Stedenbouwkundig ontwerper bij de gemeente Amsterdam. Heeft ervaring met de inpassing van grote infrastructurele projecten in stedelijke gebieden. Ondersteunt het team vanuit stedenbouwkundig perspectief, alsook voor het maken van tekeningen en  impressies voor de inpassing van het tracé. Bewoner van de wijk Stevenshof in Leiden.

 

Het team wordt verder bijgestaan door een grote groep sympathisanten uit Leiden en Voorschoten die ons voorstel op diverse wijze ondersteunen.

   
Web Statistics