Presentaties Churchill Avenue

 

Presentatie bij de Provinciale Staten 2012

PDFE-mailadres
Presentatie voor de Provinciale Staten  mei 2012 Download de Powerpoint PRESENTATIE van mei 2012 


   
   

Inspraak bij Provinciale Staten van Zuid-Holland op 5 januari 2011

PDFE-mailadres

Op deze vergadering van PS heeft W. van der Pol ingesproken. Hieronder de documenten die daarbij horen:

1) de inspreektekst

2) de verschilnotitie die aan de provincie is aangeboden en

3) de brief aan de ondernemersvereniging Zuid-West met antwoorden op de brief die zijn hebben opgestuurd naar PS.

 

   

Inspraak bij Provinciale Staten van Zuid-Holland op 24 februari 2010

PDFE-mailadres

Op de vergadering van PS heeft W. van der Pol ingesproken. De video hiervan is te zien op:

Video PS vergadering

De toespraak is terug te vinden in het onderdeel: Regeling van de werkzaamheden op het tijdsmoment: 34:90. (Hier kan naartoe gesprongen door op het balkje naast het gele blokje te klikken.)

Hier vindt U de SPEECH

 

Behandeling van het agendapunt Rijnlandroute kunt U bekijken vanaf 01:26:45, onder de titel::

Voorstel van Gedeputeerde Staten over het rapport eerste fase MER RijnlandRoute.
   

Inspraak op eerste fase Milieu Effect Rapportage bij cie 3 februari 2010

PDFE-mailadres

Onderstaande presentatie is bij gelegenheid van een eerste bespreking van het eerste fase MER rapport gehouden op 3 februari 2010 voor de commissie MKE van de provincie Zuid-Holland te Den Haag.

Download hier de presentatie

   

Presentatie aan de provinciale commissie verkeer over het IBHR rapport

PDFE-mailadres
Willem van der Pol heeft namens het Churchill Avenue team een Powerpoint gepresenteerd aan de provinciale statencommissie MKE van Zuid-Holland, op 21 oktober 2009 in het provinciehuis. Dit naar aanleiding van het verschijnen van het rapport over de Integrale bereikbaarheid Holland Rijnland (IBHR) commissie, met aanbevelingen over de tracékeuze. Download de Powerpoint PRESENTATIE met reactie op het rapport Integrale Bereikbaarheid Holland Rijnland.

Download de bijbehorende SPEECH met reactie op het rapport Integrale Bereikbaarheid Holland Rijnland.


 

   

Inspraakreactie over het besluit van de Minister een bedrag te reserveren voor de Rijnlandroute

PDFE-mailadres

 

Inspraakreactie bij de provinciale commissie MKE
op 25 november 2000 te Den Haag nav. het besluit
van de Minister een bedrag te reserveren voor de Rijnlandroute.

Download de SPEECH

Download de bijbehorende PRESENTATIE

 

   

Web Statistics