Openbaar vervoer en fiets

Kansen voor openbaar vervoer

PDFE-mailadres

Naast een verbetering voor het wegverkeer biedt de Churchill Avenue ook ontwikkelingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer waardoor dit een volwaardig alternatief wordt voor forensen in de regio. In de planvorming van de Churchill Avenue is reeds rekening gehouden met de inpassing van de RijnGouwelijn richting Katwijk, maar ook de een toekomstige (vertramde) Meerlijn richting Zoetermeer. De HOV-banen hebben een eigen vrije infrastructuur en prioriteit in de verkeersregeling.


Twee nieuwe transferia bij de aansluitingen van de A4 en A44, met een halte op de Meerlijn (halte Oostvlietpolder) en RijnGouwelijn (halte Rijnfront), worden geïntegreerd ontwikkeld met de nieuwe inrichtingsopgaven voor het Biosciencepark-gedeelte bij Rijnfront en met het bedrijventerrein Oostvlietpolder. Vanaf de A4 en A44 zijn de transferia direct ontsloten, zodat een goede overstap mogelijkheid ontstaat op de belangrijkste openbaar vervoerassen naar het station en het centrum van Leiden, danwel richting Katwijk en Zoetermeer. De transferia bieden ook een goed aanknopingspunt om in de toekomst elektrische auto’s van forensen van stroom te kunnen voorzien.

 

Verder ontstaan er bovengronds in de Leidse wijken betere mogelijkheden voor het lokale openbaar vervoer, doordat het meeste autoverkeer nu ondergronds zich verplaatst. Een nadere uitwerking van de Churchill Avenue kan deze kansen meenemen, door nieuwe routes voor het OV te introduceren.

 

Opheffen barrierewerking

PDFE-mailadres

- ongelijkvloerse fietspassages met alle hoofwegen langs de Churchill Avenue

- schoolroutes

- doorgaande fietsroute langs het tracé

- kansen om ontbrekende schakels in het fietsnet te repareren, zoals langs de Plesmanlaan richting Katwijk

   
Web Statistics