Natuur en landschap

Behoud van groene stadsrand

PDFE-mailadres

Door de keuze voor een tracé van de RijnlandRoute door de stedelijke omgeving van Leiden, ontstaan kansen om langs de zuidelijke randen van de agglomeratie van Leiden tot een versterking te komen van de natuur-, ecologische en recreatieve waarden, met een vloeiende overgang tussen stad en landschap.

 

Doordat de Rijksbufferzone ten zuiden van Leiden niet aangetast wordt, kan een grotere natuur- en landschapseenheid gecreëerd worden door verbindingen te maken tussen de landschappen in oost-west richting. Ter hoogte van de A44 bij Maaldrift kan een ecologische passage gerealiseerd worden voor de Rijksbufferzone, om de Papenwegse polder te verbinden richting het duingebied bij Katwijk. Dit biedt ook kansen voor een recreatief fietspad langs de groene zuidrand op de as Leiden – Katwijk.

 

De Churchill Avenue draagt ook bij dat er langs recreatiegebied Vlietlanden, en het resterende natuurgebied in de Oostvlietpolder, geen doorsnijding van een weg op maaiveldniveau wordt gemaakt.

 

Tussen de Oostvlietpolder en het polderpark Cronesteyn is een brede ecologische verbinding te realiseren, als de kruising van de Europaweg met de RijnlandRoute tevens als ecopassage wordt ingericht.


Het tracé kent vrijwel geen aantasting van het stedelijk landschap. Alleen ter hoogte van de Bockhorst bij de Dr. Lelylaan zal een de verdiepte bak met kapconstructie aanwezig zijn. Gezien de grondwallen die nu gelegen zijn langs dit gedeelte van het tracé, zal het geen noemenswaardig aantasting van het stedelijke landschap geven.

 

HD + autoplay + layout colors

 
Web Statistics