Stedenbouwkundige vernieuwing

Integraal ruimtelijk project

PDFE-mailadres

Door de ondertunneling van het huidige tracé van de N206, ontstaan er bovengronds kansen voor dubbel grondgebruik en stedenbouwkundige vernieuwing. In de verluwde omgeving is nieuwe woningbouw en herontwikkeling van sportvoorzieningen mogelijk, aanleg van goede fietsroutes, waterpartijen en groenvoorzieningen. De gehele stedelijke as van de Churchilllaan en Doctor Lelylaan kan bovengronds integraal vernieuwd worden na aanleg van de tunnel, wat een impuls geeft aan de ruimtelijke kwaliteit van Leiden Zuid-West en het Morskwartier.

 

 

Momenteel zijn er langs het tracé al veel bestaande herontwikkelingsprojecten in uitvoering, en ook veel geplande toekomstige projecten van de gemeente Leiden. Ons team ziet de Churchill Avenue als een kans dat alle losse ontwikkelingen in één integraal ruimtelijk project worden samengebracht. Vergelijkbaar met de Spoorzone Delft, de Groene Loper van de A2 Maastricht en de A10 Zuidas in Amsterdam.

 

Ook de entreewaarde van Leiden vanaf de snelwegen A4 en A44 kan worden verhoogd. Aan de westzijde ontstaat de kans op een hoogwaardige stedelijke entree met herkenbare skyline, door de ontwikkelingen van het Biosciencepark langs de Plesmanlaan en een nieuw evenementenhal / congrescentrum bij het Holiday Inn. Aan de oostzijde kan de Europaweg een groene hoofdentree worden tussen de groene zones van de Oostvlietpolder en Cronesteyn. 

 

Om ideeën en inspiratie op de toen, heeft ons burgerinitiatief in februari 2011 een drietal ateliers georganiseerd voor bewoners, architecten, en stedenbouwers, om mee te denken over onze plannen. De resultaten van deze ateliers zijn in het jaar 2012 door het team verwerkt tot een stedenbouwkundige visie. De ruimtelijke visiekaart geeft de richting aan wat ons team voorstelt om tot één project te komen voor een goede verkeersoplossing en tegelijkertijd de stad bovengronds op te waarderen.

 

De eindresultaten van deze stedenbouwkundige uitwerking kunt u hier op een speciale interactieve sectie op onze website bekijken.

 
Web Statistics