Download tekeningen tracé

Overzicht van het kaartmateriaal

PDFE-mailadres

Voor de inpassing van de Churchill Avenue is in oktober en november 2009 een eerste schetsontwerp gemaakt door het team achter de Churchill Avenue, als input voor de 1e fase MER van de provincie. Deze tekeningen geven aan op welke wijze de Churchill Avenue is uitgewerkt als civieltechnische schets van de weginfrastructuur. In het schetsontwerp is de gehele stedenbouwkundige inpassing, alsook de hoogteligging niet weergegeven. 

 

Het ontwerproces blijft een cyclisch proces; de ontwerpen zijn dan ook een momentopname van de oplossing, en blijven onderhevig aan wijzigingen. Of de weginpassing daadwerkelijk mogelijk is zoals voorgesteld, zal moeten blijken uit het onderzoek van de 2e fase MER.

 

De aangepaste schetsontwerpen welke gebruikt zijn tijdens de ontwerpateliers van februari 2011

"schetsen voor Leiden":

- Klik hier voor de kaart – overzichttekening

- Klik hier voor de kaart – tunnel + hoogteprofiel

 

De totaalkaart van de Churchill Avenue.

Klik hier voor de kaart (rechtsonder zit de mogelijkheid tot inzoomen)

datum: 13 - 02 - 2010

 

 
Web Statistics