Milieu

PDFE-mailadres

milieuDe keuze om een nieuwe oost-west verbinding dwars door Leiden te maken is een bewuste keuze. Juist door de bestaande route aan te pakken kan de huidige overlast van geluidshinder, luchtkwaliteit en barrièrewerking aangepakt worden, en een verbetering voor de omwonenden bereikt worden.

 

Bij aanleg van het N11-west alternatief, blijft nog steeds een groot deel van het verkeer via de bestaande route door de stad rijden. Het meeste verkeer heeft namelijk een herkomst of bestemming in Leiden. De verkeersmodellen geven aan dat in 2020 deze wegen net zo zwaar belast blijven met verkeer zoals nu. Dit komt omdat de Churchillaan en dr. Lelylaan een belangrijke schakel zijn van de Leidse stadsring, en een grote ontsluitende functie hebben voor de stad. Er zal dus altijd veel verkeer op deze wegen aanwezig blijven. Daarbij wordt er ook nog bijgebouwd langs het tracé.

 

Het voorstel voor de Churchill Avenue wil bereiken dat er een daadwerkelijke verbetering ontstaat voor de omwonenden langs de Churchilllaan en Dr. Lelylaan. Door de ondertunneling van zowel het regionale verkeer alsook het stadsverkeer op de Dr. Lelylaan en de Churchill­laan, wordt een sterke verbetering van de luchtkwaliteit en geluidssituatie langs het tracé gerealiseerd.

 

Aandachtspunt voor de luchtkwaliteit is nodig bij de tunnelmonden en openingen voor toe- en afritten bij de aansluitingen. Innovatieve technieken kunnen toegepast worden om de concen­traties schadelijke stoffen onder de normen te houden.

 

©2009 MADEK
Papenwegse polder

 

Bij de bouw van het tracé zullen duurzame en innovatieve bouwtechnieken worden toegepast. Deze toepassingen dragen bij aan een tracé dat over de hele lengte milieuverantwoord is, en ook in energielevering voor de omgeving kan voorzien. Een voorbeeld van toepassing van bewezen innovatie is de geplande overkapping van een deel van de Dr. Lelylaan volgens het concept van ingenieursbureau Movares, dat hierboven is afgebeeld.  


StevenshofjesmolenChurchill Avenue streeft ernaar om het predikaat duurzame weg in ieder opzicht waar te maken en hiermee een voorbeeld te zijn van een duurzaam ingepast binnenstedelijk tracé. Dit voorbeeld kan in veel meer Hollandse steden worden toegepast, daar waar men de keuze maakt om binnenstedelijke kwaliteit te vergroten, met behoud van bereikbaarheid.

Web Statistics