Het tracé

PDFE-mailadres

Geen verdubbeling van de verkeersoverlast door een nieuw tracé, maar het wegnemen van de overlast en het vergroten van de verkeerscapaciteit op de bestaande route. Dat is de essentie van de Churchill Avenue. Om een nieuwe doorgaande oost-westverbinding in de regio te maken, willen wij de bestaande route van de N206 door Leiden ingrijpend opwaarderen en verduurzamen. 

 

Tussen de A4 en A44 wordt de huidige N206 ingericht als een 2x2 baans weg in een tunnel, zodat het verkeer zonder oponthoud kan doorrijden. De rijsnelheid is 70 km/u.

 

De N206 zal op het tracégedeelte van de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan volledig ondertunneld worden met 2x2 rijstroken, zodat er geen direct contact meer is tussen de verkeersroute en de woonomgeving van Leiden. De tunnel komt te liggen tussen het Rijn-Schiekanaal en de Plesmanlaan in Leiden. Met een bypass in de Oostvlietpolder tussen de Voorschoterweg en de Europaweg wordt deze kortgesloten richting de A4.

 

Bovenop de tunnel ontstaat ruimte voor de lokale ontsluitingswegen voor de Leidse wijken. Deze ontsluitingswegen krijgen een nieuwe indeling zodat de wijken goed ontsloten blijven.

 

kaart-tr
Algemene tracékaart

 
Vanaf de A4 en A44 worden tevens de hoofdinvalswegen, de Europaweg en de Plesmanlaan, elk met 2x2 rijstroken ontsloten. De twee bestaande aansluitingen op de Rijkswegen A4 en A44 worden daarom flink opgewaardeerd in verkeerscapaciteit om al het verkeer te kunnen verwerken. De verkeerslichten worden vergroot en robuuster gemaakt voor een grotere capaciteit.

 

Het unieke aan het voorstel van de Churchill Avenue, is dat de tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan een aantal ongelijkvloerse aansluitingspunten in de stad heeft. Tussen de Voorschoterweg en de Haagweg wordt een derde rijstrook in de tunnel aangelegd met een weefzone, zodat de stadsring van Leiden aansluit op het provinciale wegtracé, en kan uitwisselen met elkaar. De weg heeft daarmee een dubbele functie: niet alleen een verbindingsweg tussen de Rijkswegen, maar ook een sterke koppeling met de stadsring van Leiden. Een verandering naar 2x3-baans ondergronds en 2x1-baans bovengronds op de Churchilllaan in Leiden.


Daarnaast heeft de tunnel twee extra afritten aan de westzijde bij de Haagse Schouwweg en de Plesmanlaan, om een goede verkeersoplossing te kunnen maken bij de aansluiting op de A44.


Richting Katwijk krijgt het tracé van de N206 in rijstroken een verdubbeling en een nieuwe aansluiting voor Valkenburg.

 

De N206 wordt met deze aanpassingen dé ruggengraat van het autoverkeer in de regio. Een directe verbinding tussen de Kust, de Bollenstreek, Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Deze verbinding leidt ook direct naar Utrecht als de automobilist bij de A4 via de nieuwe parallelstructuur volgt richting de N11.

 

U kunt het algemene tracékaartje van de Churchill Avenue bekijken op de kaart hieronder. Op deze website treft  u ook een uitgebreidere toelichting aan over de inpassing van ons tracévoorstel onder "de oplossing".

 

Het trace van de Churchill Avenue
Het trace van de Churchill Avenue


Klik hier voor een vergroting

 

Web Statistics