Oproep om te reageren per e-mail

PDFE-mailadres

Belangrijke data om zelf uw inbreng in de Leidse regio te laten horen:

 

  • 29 mei: inhoudelijke behandeling in een gecombineerde Leidse raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en Ruimte en Regio, inclusief horen insprekers.
  • 30 mei: presentatie Team Churchill Avenue over eindresultaten.
  • 31 mei: behandeling in de Leidse gemeenteraad.
  • 3 juni: demonstratie van de tegenstanders van de Zoeken naar Balans variant

 

Laat uw inbreng gehoord worden:
Wijkverenigingen langs het tracé verspreiden momenteel als oproep om een e-mail of brief te sturen naar uw volksvertegenwoordiger. Dit geven zij als concept-tekst:
"Met deze e-mail protesteer ik krachtig tegen het plan de Zoeken-naar-Balans weg aan te leggen. Deze weg gaat heel erg ten koste van de leefbaarheid van onze wijk , terwijl er een alternatief is, de Churchill Avenue. De Churchill Avenue spaart het milieu, lost de verkeersproblemen net zo goed op als Zoeken-naar-Balans, behoudt de leefbaarheid in de Stevenshof en de gemeente Voorschoten en verbetert de leefbaarheid voor de omwonenden van de Churchilllaan." (Let op er staat in sommige flyers abusievelijk Churchillweg.)

Alle bewijzen waarom de belangrijkste uitspraken van Gedeputeerde Staten in de Nota Voorkeursalternatief niet op waarheid berusten worden door het Team Churchill Avenue behandeld op de bijeenkomst van 30 mei in de Holiday Inn. Aanvangstijd 20.00 hr. Hier wordt ook getoond wat er wel allemaal straks mogelijk zal zijn in Leiden onder andere op stedenbouwkundig gebied.
Door de Churchill Avenue profiteert namelijk ook de stad Leiden van de aanleg van de Rijnlandroute.

De economie van Zuid-West krijgt een krachtige stimulans en de binnenstad wordt beter bereikbaar.
Er komt ruimte voor vernieuwende architectuur en de stad krijgt een grotere aantrekkingskracht op creatieve jonge mensen die zich als starter zullen vestigen.

Hoort zegt het voort !!

Web Statistics