Verkeersproblemen

PDFE-mailadres

Files in Leiden, wie is het niet zat. Elke werkdag staat het Lammenschansplein weer vast. Door deze flessenhals is het onmogelijk om op tijd de grote steden van de Randstad te bereiken. Laat staan verdere bestemmingen die erachter liggen. Ook in omgekeerde richting gaat het fout waarbij het verkeer dat vanaf de A4 Leiden binnen wil rijden, vastloopt op de Europaweg.

file op de Europaweg
file op de Europaweg

De doorgaande wegen binnen Leiden, de Churchilllaan en Dr. Lelylaan, hebben onvoldoende capaciteit om het groeiende autoverkeer te verwerken. Dit geldt eveneens voor de voortzetting hiervan: de N206 langs Valkenburg naar Katwijk. Het verkeer zal zeker blijven doorgroeien de komende 20 jaar, gelet op de regionale opgave om 25.000 woningen te bouwen, en diverse nieuwe kantoorlocaties te realiseren zoals het biosciencepark. Een belangrijke bouwlocatie is de ontwikkeling van het voormalig marinevliegveld Valkenburg met 5000 woningen. Het mag duidelijk zijn dat een radicale oplossing nodig is om een blijvend verkeersinfarct van Leiden en de regio Holland Rijnland te voorkomen.  

file op de Churchilllaan
file op de Churchilllaan

Hoofdoorzaak van het probleem is het ontbreken van een deugdelijke oost-west verbinding. De huidige verbinding over de Churchilllaan kenmerkt zich door vele kruisingen met verkeerslichten. Bijzondere bottleneck voor het verkeer is het beperkte aantal bruggen over het Rijn-Schiekanaal als verbinding tussen de A4 en A44 in Leiden. Bruggen die zelfs tijdens de spits nog open gaan voor het scheepvaartverkeer. Duidelijk is dat deze bruggen het verkeer in oost-west richting niet meer kunnen verwerken wanneer de regio blijft doorgroeien. Leiden heeft als stad een ontsluitingsprobleem richting de A4. 

Lammenschansplein
Lammenschansplein

 

Is er een oplossing voor deze verkeersproblemen?

Al diverse malen is er in het verleden een aanzet geweest om hier iets aan te doen. De provincie Zuid-Holland heeft in 2003 de studie naar een zgn. RijnlandRoute opgestart. De provincie wil met de RijnlandRoute een nieuwe robuuste oost-west verbinding voor het autoverkeer in Holland Rijnland aanleggen tussen Katwijk, de A44 en de A4. Voor de aanleg van deze oost-west verbinding is een strook grond ten zuiden van Leiden, en een strook in Voorschoten, vrijgehouden van bebouwing.

 

De provincie heeft, samen met de minister van Verkeer en Waterstaat, de voorkeur uitgesproken om de RijnlandRoute over dit tracé te realiseren, genaamd de N11 West. De geprojecteerde verbinding komt langs één van de laatste vrije stadsranden rondom Leiden te lopen, en zal het dorp Voorschoten doorsnijden. De N11 West vormt weliswaar een directe verbinding tussen de A4 en A44, maar sluit nagenoeg niet aan op de andere verkeerswegen. In feite zorgt de N11 west voor een verplaatsing van het regionale verkeer naar de stadsrand, en maakt daarvoor een nieuwe doorsnijding op een locatie waar nu geen weginfrastructuur is gelegen.

 

Is deze geprojecteerde verbinding nu de beste oplossing voor de verkeersproblematiek? En worden alle problemen op het Leidse wegenstelsel hiermee wel voldoende opgelost?

Wij zijn van mening dat er een betere oplossing mogelijk is voor de RijnlandRoute dan het N11-west tracé. Een plan waarmee Leiden groen blijft én bereikbaarder wordt. Het alternatieve plan/tracé dat door ons ontwikkeld is voor de RijnlandRoute heet de Churchill Avenue. Op deze website kunt u alle informatie vinden over ons voorstel en onze oplossingen.

 

Wij durven te stellen dat we met dit nieuwe tracévoorstel de sleutel voor het vraagstuk van de RijnlandRoute hebben gevonden! Een oplossing die:

  • Niet alleen het regionale verkeer ontlast; maar ook de stad Leiden beter bereikbaar maakt.
  • Geen aantasting geeft van de groene longen langs de zuidrand van de stad Leiden.
  • De verkeersproblemen niet verplaatst, maar oplost op de plaatsen waar ze nu problemen geven.
  • Geen grootschalige sloop van woningen noodzakelijk maakt.
  • Bijdraagt aan minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit, en de leefbaarheid van de omgeving vergroot.
  • Voor dezelfde investering een grotere meerwaarde geeft voor de stad Leiden en de regio.

 

Integraal structuurplan Nieuw Valkenburg De Churchill Avenue is een visie en ee ontwerpoplossing voor het mobiliteitsvraagstuk van de RijnlandRoute, voor een verder groeiende regio. Wij willen graag aantonen dat onze visie en oplossingen inderdaad de beste zijn voor de regio. Waarom? Omdat we in 2040 deze regio graag behouden als één van de aantrekkelijkste delen van Nederland. De visie en oplossing is de afgelopen 4 jaar steeds verder ontwikkeld.

Web Statistics