Provincie draait in reactie naar Commissie voor de m.e.r. om de hete brij heen.

PDFE-mailadres

Persbericht: "Misleidende informatie en beeldvorming over onderzoeksgegevens."

 

altDe Commissie voor de m.e.r. bracht op 18 oktober een voorlopig advies uit over het MER RijnlandRoute. Een duidelijk advies, waarin een aantal tekortkomingen in het MER zijn aangekaart. De provincie heeft daarop aangegeven binnen een week tijd met een inhoudelijke aanvulling te komen, welke op 25 oktober verscheen. Teamleider Willem van der Pol: "De reactie en aanvulling van de provincie is meer dan teleurstellend, ze blijven om de hete brij heen draaien. De beantwoording geeft geen concreet antwoord op de exacte vragen die de Commissie als aanvullingen verzocht heeft, en doet aan beeld-vorming hoe het uitwerkingsproces tussen ons team met de provincie verlopen is."

 

Het team Churchill Avenue is van mening dat het tracébesluit van 27 juni 2012 van de provincie Zuid-Holland op verkeerde gronden is genomen. Op 2 van de 3 doorslaggevende criteria waarom de provincie niet voor het Churchill Avenue tracé gekozen heeft (toekomstvastheid, kosten en risico's tunnelveiligheid) is inmiddels duidelijk geworden dat deze op verkeerde feiten en aannames zijn gebaseerd. Het in de zomer uitgebrachte rapport van TNO over tunnelveiligheid geeft duidelijk aan dat de Churchill Avenue tunnel vergunbaar is. Daarnaast stelt ook de Commissie voor de m.e.r. dat het verschil in toekomstvastheid tussen Zoeken naar Balans en Churchill Avenue te stellig is, en gebaseerd op een onevenwichtige beoordeling van effecten.

 

In de reactie van de provincie wordt naar de mening van het team Churchill Avenue een rookgordijn qua informatie opgetrokken. Er wordt niet direct ingegaan op het gevraagde van de Commissie, en bij veel punten wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, zoals bijvoorbeeld:

 

  • Hoe het proces verlopen is t.a.v. ontwerpoptimalisaties en extra herberekeningen voor de bepaling van de toekomstvastheid / restcapaciteit van de Churchill Avenue.
  • De beantwoording van de provincie over de gehanteerde groeicijfers van het verkeer; de provincie gaat op dit punt helemaal niet in.
  • De provincie geeft over diverse verschillen in effectscoren geen concreet antwoord op de vragen van de Commissie.

 

"Het voorlopig toetsingsadvies van de Commissie bevestigt voor ons dat de provincie haar huiswerk nog niet af had, toen gehaast over werd gegaan naar besluitvorming. Wij roepen de provincie alsnog op om de correcte inhaalslag te maken, zodat de eerlijke feiten op tafel komen te liggen. Dit heeft gedeputeerde De Bondt altijd lange tijd beloofd, maar niet waargemaakt. Wij verwachten dat de Commissie voor de m.e.r. de beantwoording van de provincie onvoldoende zal vinden".

 

Team Churchill Avenue

 

>> download het persbericht (pdf)

 

>> download de bijlage

Web Statistics