Bekijk onze zienswijze

PDFE-mailadres

Bekijk onze zienswijze op het MER, de MKBA en de Nota Voorkeursalternatief - een zorgvuldige reactie lijkt ons wel op zijn plaats.

 

1) Zienswijze op MER, MKBA en Nota Voorkeursalternatief

 

Bijlagen

2) Open brief aan de Tweede Kamer

3) Protestbrief aan de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland, over de niet minder dan 18 (!) procesfouten die de provincie heeft begaan in de procesgang die heeft geleid tot de besluitvorming.
- Op deze brief is geen reactie ontvangen -

4) Kostenraming

Web Statistics