Dit is waarom wij trots zijn op het ontwerp van de Churchill Avenue

PDFE-mailadres

Ga verder naar de website >>

 

alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt alt alt
alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt  

Klik op onderdelen van de kaart om de visualisaties van een gebied te bekijken.
Met heel veel dank aan Lennart van Heijningen!

 

 

Dit zijn feiten op een rijtje! duidelijker kunnen we het niet maken...

 

Waarom de provinciale Nota Voorkeursalternatief de lezer op het verkeerde been zet:

Toekomstvastheid en robuustheid
 • Qua toekomstvastheid scoort de Churchill Avenue gelijkwaardig met Zoeken naar Balans. Het rapport en herberekening van Goudappel toont dit aan. Churchill Avenue loopt niet vast in 2030.
 • Churchill Avenue heeft een gelijkwaardige restcapaciteit als Zoeken naar Balans, indien dezelfde inpassing gebruikt wordt voor aansluiting Nieuw-Rhijngeest, Doctor Lelylaan en Morsweg. Daarnaast kan met 2 extra rechtdoorstroken de knoop Leiden-West prima functioneren. Er is geen eerlijke vergelijking gemaakt over de restcapaciteiten tussen Churchill Avenue en Zoeken naar Balans.
 • Qua robuustheid is alleen een oordeel gegeven, er is geen kwantitatief onderzoek uitgevoerd conform de criteria die het Rijk hanteert.
Tunnelveiligheid en risico’s
 • Bij een correcte doorberekening van het QRA model verwachten wij dat de Churchill Avenue gewoon voldoet aan alle eisen voor tunnelveiligheid, en daarmee vergunbaar is.
 • De vluchtstrook is niet wettelijk vereist, er is geen koppeling te maken met het zogenaamde ‘verjongingsprobleem’. De kosten wegen niet op tegen de maatschappelijke baten.
 • Het maken van weefbewegingen in de tunnel is geen probleem. Met aanvullende maatregelen kan de iets hogere ongevalkans gemitigeerd worden.
 • Het risico van bouwen van de Zoeken naar Balans tunnel in een veengebied wordt te laag ingeschat.
Kosten
 • Het verschil tussen Zoeken naar Balans optimaal en Churchill Avenue is niet 229 miljoen, maar circa 70 tot 100 miljoen.
 • Qua beschikbaar budget moet nog 50 miljoen euro gevonden worden, dat hoeft geen obstakel meer te zijn!
 • Deze 50 miljoen valt trouwens geheel binnen de ruime onzekerheidsmarge (160 miljoen).
 • Zoeken naar Balans heeft nog veel inpassingswensen bij 5 grondgebiedgemeentes. De Churchill Avenue is met een volledige tunnel al helemaal ingepast.
Overige aangedragen problemen
 • Qua luchtkwaliteit scoort de Churchill Avenue beter dan ZnB met een eenvoudige aanvullende maatregel: aanjaagventilatoren bij de 3 tunnelmonden in de stad.
 • Tijdens de bouw in de stad van de Churchill Avenue tunnel kan het verkeer gewoon doorrijden. Er treed geen verslechtering op ten opzichte van de referentiesituatie! 
En dan zijn er natuurlijk de vele grote voordelen van de Churchill Avenue:
 • Beter voor het milieu en gezondheid, het menselijke milieu zowel in als buiten de stad. 
 • Betere verkeersontsluiting van Leiden zelf Behoud en versterking groen en recreatiegebieden en natuurlijk milieu 
 • Een nieuwe vitale Leidse én regionale economie!

 

Kaart van de regionale ontsluiting - geen flash: klik dan hier

 

ontsl-regionaal-k

 

Web Statistics