Ook de PvdA Zuid-Holland probeert deze sleuf in het landschap te voorkomen.

PDFE-mailadres

pvda-logoDe PvdA Zuid-Holland heeft een plan bedacht om de Rijnlandroute alsnog als tunnel onder Leiden aan te leggen en tegelijkertijd het geplande ov-netwerk te verbeteren. Het plan leunt grotendeels op de aanname dat in de huidige plannen ten onrechte 150 miljoen euro naar spoorviaducten gaat. Uitgangspunt voor de PvdA is dat de Churchill Avenue niet mag worden afgeschreven. In elk geval niet zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de tunnel onbetaalbaar en te complex is. De PvdA vermoedt, dat het financiële verschil tussen de twee tracés dan een stuk kleiner uitvalt. De PvdA ziet sowieso al 25 miljoen euro onterecht verschil. Dat gaat om een onzekerheidsmarge die niet berekend wordt voor Zoeken naar Balans, door andere rijksregels bij dit soort projecten, maar wel voor Churchill Avenue.

 

De belangrijkste winst ziet de PvdA in 150 miljoen die wordt uitgetrokken voor vijf ongelijkvloerse spoorviaducten in het plan voor een ov-netwerk - volgens ProRail nodig voor de veiligheid. Volgens de PvdA scheelt dat statistisch gezien 1,2 dodelijke ongevallen in 40 jaar tijd. Ter vergelijking stelt de partij dat dezelfde winst behaald wordt met 4 ton subsidie voor rookmelders. De 150 miljoen kan er dus uit. Verder vindt de PvdA dat Leiden ten onrechte 30 miljoen aan provinciale ringwegsubsidie behoudt (onderdeel van oude afspraken over sneltram RGL) en dat Noordwijk abusievelijk voor zo'n 10 miljoen nog niet meebetaalt aan het nieuwe ov-netwerk.

 

Lees het hele artikel >>

Web Statistics