Afwikkelingskwaliteit 2030, avondspits, op basis van dynamisch model

PDFE-mailadres

afwikkeling2030-k

Bijgaande afbeeldingen zijn het resultaat van berekeningen aan de hand van het dynamische verkeersmodel. Het geeft een momentopname weer in de avondspits 2030. (uitgevoerd in opdracht van de provincie door Goudappel Coffeng)

 

(klik op de afbeelding voor vergroting)

De lengte van rode of groene staafjes geven de verkeersintensiteit aan.

 

Conclusies:
Afwikkelingsproblemen CA 2030 zoals beschreven in het MER kunnen worden opgelost door een eenvoudige optimalisatie.

  • Rondom Knoop Leiden-West is het afwikkelingsbeeld van CA  goed. Ook bij Lammenschans en de bypass Oostvlietpolder is het afwikkelingsbeeld voor CA positiever. (minder rood, meer groen)
  • CA bereikt dit resultaat met een 2x1 bovengronds wegtracé in Leiden. Bij ZNB de Churchilllaan nog steeds 2x2 rijstroken. 
  • Bij Zoeken naar Balans staat het verkeer op de zijwegen van de Doctor Lelylaan nog steeds vast. Het probleem van het oprijden van de Doctor Lelylaan, wat nu al een probleem is, blijft bestaan.
  • De absolute intensiteiten van het verkeer bovengronds op de Doctor Lelylaan en Churchilllaan zijn bij CA veel lager dan bij ZNB. Daardoor is het makkelijker om de hoofdroute te bereiken vanuit aangrenzende wijken. 

Voor onderbouwing:

 

 

Het model voor de Churchill Avenue is een optimalisatie ten opzichte van het in de MER-rapporten opgenomen model, en pas begin mei 2012 doorgerekend op verzoek van het team Churchill Avenue. In deze optimalisatie is de Wassenaarseweg opengesteld als verbinding tussen BioSciencepark in Leiden en Nieuw-Rhijngeest, welke in alle modellen onderbroken was. Deze weg is recent aangelegd, en behoorde in alle verkeersmodellen eigenlijk gewoon opengesteld te zijn om de werkelijkheid te modelleren. Daarnaast wordt de Niels Bohrweg gebruikt als éénrichtingsweg.

 

Door de openstelling kan verkeer vanaf het BioSciencepark en het universiteitsgebied wat richting de A4 wil rijden, aan de westkant van Knoop Leiden-West worden afgewikkeld, waardoor gebruik gemaakt kan worden van de hoofdingang van de Churchill Avenue tunnel. Het kruispunt Haagse Schouwweg en de Doctor Lelylaan wordt hierdoor ontlast en het verkeer wikkelt daardoor goed af in tegenstelling tot de niet-geoptimaliseerde variant zoals in de MER rapporten staat weergegeven. 

Er zijn nog wel aandachtspunten op het bovengrondse wegennet in Leiden, zoals de rotonde Vijf Meilaan. Maar de absolute intensiteiten liggen lager bij CA dan bij ZNB. Het hangt er dus van af hoe de infrastructuur exact wordt vormgegeven.

Web Statistics