Visualisaties: bekijk wat de Churchill Avenue voor Leiden kan betekenen

 

Klik op onderdelen van de kaart om de visualisaties van een gebied te bekijken.

Met heel veel dank aan Lennart van Heijningen!

 

 

In februari 2011 heeft ons burgerinitiatief een drietal ateliers gehouden over de ruimtelijke inpassing en kansen die het Churchill Avenue tracé voor de stad kan bieden. Met dank aan veel betrokkenen, bewoners en een aantal architekten en stedenbouwers die geparticipeert hebben in de ateliers, had ons team erg veel ideeën en voorstellen verzameld. Ons team had echter niet de tijd of het vermogen om al deze ideeën goed te presenteren of uit te werken.

 

Na een lange periode zonder nadere uitwerking, heeft ons team eind 2011 ing. Lennart van Heijningen, een jaar geleden afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Hogeschool Rotterdam, bereid gevonden deze nadere uitwerking voor ons initiatief te gaan maken. De meeste ideeën die wij met de inwoners en architecten uit Leiden hebben verzameld, zijn door hem visueel gemaakt. Op deze pagina kunt u alle gemaakte uitwerkingen interactief bekijken.
Er is 4 maanden lang gewerkt aan de visuele uitwerking, welke begin mei 2012 officieël overhandigd is aan de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland.

 

Niet alle ideeën die verzameld waren en niet alle gebieden langs het tracé zijn uitgewerkt. Dat was gewoon teveel werk. Het deelgebied Oostvlietpolder en Vlietpoort hebben wij niet verder uitgewerkt, alhoewel dat oorspronkelijk wel de intentie was (groene entree Europaweg).
We geven bij deze resultaten wel een 'disclaimer' mee: wij gaan als initiatief niet over de definitieve ruimtelijke invulling van de stad. Dat is specifiek een taak van de gemeente Leiden zelf. Deze uitwerkingen moeten dan ook gezien worden ter ideevorming en ter inspiratie, wat de Churchill Avenue ruimtelijk en stedenbouwkundig voor onze stad kan betekenen. Geen enkele van de gemaakte uitwerkingen zijn dan ook "definitief". We hebben dan ook getracht zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingsplannen die de gemeente Leiden zelf ook heeft.

 

 

Bekijk hier de twee  uitwerkingen die gemaakt zijn om die de mogelijke ontwikkelingen 

in de regio in beeld brengen, ook gemaakt door Lennart van Heijningen.

(Het laden van de PDF's kan wellicht even duren vanwege de bestandsgrootte)

 

uitgangspunten_pdf

 

verkenning_pdf

Kaarten regionale en lokale ontsluiting

PDFE-mailadres

Kaart van de regionale ontsluiting - geen flash: klik dan hier

 

ontsl-regionaal-k

 

 

Kaart voor de lokale ontsluiting - geen flash: klik dan hier

 

onts-lokaal-k

Web Statistics