Ondernemers Leiderdorp kiezen voor Churchill Avenue

PDFE-mailadres

Economische visie van Leiderdorpse ondernemers gereed.

De tunnel van industrieterrein De Waard naar de Zijldijk (Ringweg Oost) moet er wat de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging betreft toch komen. Dat past in de rondweg om Leiden, die compleet gemaakt wordt als de Churchill Avenue-variant van de Rijnland route wordt gekozen. Die variant voorziet in vierbaans tunnels onder de Churchill-laan in Leiden Zuidwest en verbetert de bereikbaarheid van Leiden aanzienlijk. Voor Leiderdorp heeft die het voordeel dat doorgaand verkeer naar de kust voortaan de Engelendaal zal gaan mijden. De LOV ziet wel wat in de voorgenomen vervanging van de verkeerslichten op de Engelendaal, maar niets in het terugbrengen van de Engelendaal van 4 naar twee rijstroken.

Dat staat o.m. te lezen in de 'Economische visie 2012 en verder' van de LOV. Het is een discussienota, die besproken gaat worden met de plaatselijke politiek en de LOV-leden. In maart werd de nota al bediscussieerd met het College van Burgemeester & Wethouders van Leiderdorp. Het College had de ondernemers uitgedaagd met zo'n visie te komen en werd dus op zijn wenken bediend.

Niet alleen op het dossier van de Ringweg Oost denken de ondernemers anders dan het College. De eventuele vestiging van Vliko BV in de Munnikkenpolder wordt wenselijk geacht. Bij die verplaatsing mag bedrijventerrein De Lage Zijde niet worden verkleind, zoals de gemeente van plan is, maar ligt herinrichting zeer voor de hand. En een supermarkt van 1500 m2 op de zwembadlocatie lijkt de LOV geen goed idee. In plaats daarvan zou er een buurtsuper moeten komen aan de Oranjegalerij.

Het hele rapport is te raadplegen, klik hier

Web Statistics