Kies voor de volledige Churchill Avenue

PDFE-mailadres

PERSVERKLARING Team Churchill Avenue - "Kies voor de volledige Churchill Avenue"

Kijk vanaf nu alleen nog naar de volledige Churchill Avenue. Dit vraagt het Team Churchill Avenue (TCA) aan de provincie en de gemeente Leiden. Zij zijn bezig met de onderzoekingen die noodzakelijk zijn om een besluit te nemen over het tracé van de RijnlandRoute.

"We hebben goed geluisterd naar de bezwaren van de bewoners van de wijken Bockhorst en Hoge en Lage Mors, en vinden dat zij terechte bezwaren hebben tegen de aanleg van de Churchill Avenue in verschillende fases", aldus Willem van der Pol, namens het team. Daarom neemt het team nu afstand van de gefaseerde variant. Hij vervolgt: "Samen met de eerdere financiële toezeggingen, het gebiedsbudget van het Rijk, en de 100 miljoen uit het provinciale coalitieakkoord voor een betere inpassing, lijken er voldoende middelen te zijn om de volledige CA te financieren. Uitsluitsel hierover  komt in het nieuwe kalenderjaar, wanneer er een nieuwe kostenraming door de provincie is  opgesteld. Wij zullen uiteraard nagaan of die ramingen correct zijn."

In de onderzoeken die nu worden uitgevoerd zitten twee uitwerkingen van de Churchill Avenue: een gefaseerde en een ongefaseerde variant. Bij de gefaseerde variant wordt in de eerste fase alleen de tunnel onder de Churchilllaan aangelegd en pas in de tweede fase de tunnel onder de Dr. Lelylaan.
Dit betekent dat het verkeer op de Dr. Lelylaan enkele jaren op maaiveld blijft rijden en dat zorgt voor geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof. Vandaar de weerstand onder de bewoners. Het team vindt die bezwaren terecht.

Het team begrijpt verder dat vanwege juridische aspecten de gefaseerde optie nog wel wordt meegenomen in de milieueffectrapportage. "Maar verder dan wat letters op papier zal deze variant, als het aan ons ligt, niet komen", aldus Van der Pol.

Team Churchill Avenue

Web Statistics